Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarządzanie zgodnością (compliance)

Każda korporacja, osiągając dojrzałość organizacyjną, ustanawia zasady wspierające ją w procesach zarządzania oraz zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z prawem, regulacjami wewnętrznymi, jak również standardami etycznymi i przyjętymi praktykami biznesowymi.
 

Wśród wypracowanych uregulowań z zakresu Zarządzania Zgodnością znajdują się:

  • Kodeks postępowania etycznego
  • Kodeks antykorupcyjny
  • Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych
  • Informację w zakresie wręczania prezentów pracownikom Grupy Azoty S.A.

Zgłoszenie o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, możliwe jest za pośrednictwem:

Pełnomocnika ds. Zarządzania Zgodnością
e-mail: ##hnvcpaxhip.esw#at#vgjeppodin.rdb##

lub na adres Spółki:

Grupa Azoty Polyolefins S.A.,
Kuźnicka 1, 72-010 Police
(z dopiskiem: do rąk własnych)

Grupa Azoty Polyolefins S.A. gwarantuje Sygnaliście, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

Wyszukiwarka