Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oferty pracy
Grupa Azoty Polyolefins poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko
Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować między innymi następujące zadania:

 • Planowanie audytów wewnętrznych w Spółce,
 • Prowadzenie procesów audytowych w komórkach organizacyjnych Spółki pod względem legalności i zgodności z obowiązującymi aktami normatywnymi,
 • Sporządzanie planu zadania audytowego,
 • Dokumentowanie zjawisk i procesów objętych tematyką zadania audytowego, mających bezpośredni wpływ na wynik audytowego zadania,
 • Ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Zabezpieczanie dowodów i dokumentów mających związek ze stwierdzonymi podczas zadania audytowego nieprawidłowościami,
 • Przygotowanie rocznego planu audytów z uwzględnieniem zidentyfikowanych w Spółce obszarów ryzyka,
 • Przygotowywanie analiz i sprawozdań wewnętrznych, a także innych informacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.

Poszukujemy osoby:

 • Z wykształceniem wyższym, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, prawo,
 • Z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w obszarze audytu wewnętrznego lub kontroli wewnętrznej,
 • Z co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym,
 • Posiadającej kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
 • Z dobrą znajomością j. angielskiego.

Oferujemy:

 • Pracę przy ciekawym projekcie inwestycyjnym, będącym aktualnie największą inwestycją przemysłową w Polsce,
 • Benefity pozapłacowe (m.in. szkolenia, opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do wypoczynku),
 • System premii kwartalnych,
 • Szansę na rozwój i awans w strukturach organizacji.
Aplikuj na to stanowisko

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysyłanie aplikacji na adres e-mailowy ##zpgxtgp.edandatuxch#at#vgjeppodin.rdb##. W tytule proszę powołać się na kod rekrutacji: Nr ref. R/20/2021/POLY.

Szanowny Kandydacie,

aplikując na stanowisko pracy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym obejmującym dane przekraczające wymagania zawarte w Kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym obejmujące dane przekraczające wymagania zawarte w Kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że moje dane osobowe mogą być przechowywane przez okres do wskazany w Klauzuli informacyjnej. 

W przypadku gdy w zgłoszeniu swojej aplikacji zawarłem/ zawarłam dane osobowe szczególnych kategorii (w myśl art.9 ust.1) wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police, w celu tej oraz przyszłych rekrutacji.

Szanowny Kandydacie,

aplikując na stanowisko pracy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej:

Wyszukiwarka