Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oferty pracy
Grupa Azoty Polyolefins (Polimery Police) poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko
Kontroler Finansowy

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować między innymi następujące zadania:

 • Szczegółowe analizowanie wyników finansowych w rozbiciu na jednostki biznesowe oraz MPK.
 • Uczestnictwo w procesach planowania finansowego (kroczącego, rocznego, wieloletniego) oraz zamknięcia okresów księgowych.
 • Analiza wydatków inwestycyjnych oraz remontowych.
 • Wsparcie w procesie wdrażania narzędzi typu BI w celu automatyzacji raportowania dla całego przedsiębiorstwa.
 • Wsparcie w procesie wdrażania rozwiązań ERP dla okresu operacyjnego.
 • Proaktywna postawa w zakresie identyfikowania i wyjaśniania odchyleń od przyjętych planów operacyjnych i strategicznych.
 • Czynna współpraca z wewnętrznymi komórkami przedsiębiorstwa w przekroju całej firmy w formie partnera biznesowego.
 • Kooperacja z zewnętrznymi interesariuszami.
 • Monitorowanie i raportowanie ryzyk w projekcie z obszaru Kontrolingu / Finansów.
 • Ciągłe usprawnianie procesów w ramach obszaru finansów / raportowania / kontrolingu.

Poszukujemy osoby:

 • Z wykształceniem wyższym - preferowane ekonomiczne, matematyczne, statystyczne lub pokrewne.
 • Z minimum 3-letnim doświadczeniem w obszarze Kontrolingu (preferowane w firmie produkcyjnej).
 • Z zaawansowaną znajomością programów Excel, PowerPoint, Word.
 • Znającej systemy klasy ERP (preferowany SAP) oraz z doświadczeniem w pracy z hurtownią danych.
 • Znającej zagadnienia rachunkowości zarządczej, kontrolingu operacyjnego, w tym rozliczania kosztów wspólnych poprzez zastosowanie wskaźników / kluczy alokacyjnych.
 • Znającej rachunek kalkulacji marż w podziale na segmenty biznesowe.
 • Znającej procesy biznesowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 • Otwartej na zmiany i gotowej do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku.
 • Posiadającej dobrą znajomość języka angielskiego, minimum poziom B2.

Oferujemy:

 • Pracę przy ciekawym projekcie inwestycyjnym, będącym aktualnie największą inwestycją przemysłową w Polsce.
 • Benefity pozapłacowe (m.in. szkolenia, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do wypoczynku).
 • System premii kwartalnych.
 • Szansę na rozwój i awans w strukturach organizacji.
Wyszukiwarka