Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oferty pracy
Grupa Azoty Polyolefins poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko
Laborant

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować między innymi następujące zadania:

ETAP BUDOWY (INWESTYCYJNY):                        

 • Aktywny udział w budowaniu struktur Laboratorium (poziom organizacyjny i techniczny).
 • Aktywny udział w szkoleniach przygotowujących załogę do samodzielnej obsługi Laboratorium.
 • Udział w przygotowaniu dokumentacji obejmującej instrukcje (technologiczne, procesowe, stanowiskowe, eksploatacyjne).
 • Opiniowanie dokumentacji technicznej, ofert.
 • Udział w uruchamianiu aparatury i wdrożeniu metod analitycznych, udział w kalibrowaniu metod.
 • Udział w szkoleniach w zakresie konserwacji aparatury podczas jej uruchamiania przez dostawców.
 • Udział w procesie wdrażania ZSZJ według norm 17025 oraz 9001.
 • Opiniowanie listy części zamiennych, odczynników, gazów i materiałów eksploatacyjnych na rozruch i 2 lata eksploatacji laboratorium.                              

ETAP EKSPOLOATACYJNY:

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Laboratorium.       
 • Wykonywanie analiz fizykochemicznych wyrobów i mediów.    
 • Preparatyka odczynników chemicznych.                             
 • Rejestracja i analiza dokonanych pomiarów.      
 • Przygotowanie aparatów i urządzeń do operacji serwisowych.  
 • Analizowanie przyczyn stwierdzonych zakłóceń w procesach analitycznych, ustalanie sposobów zapobiegania tym zakłóceniom oraz ograniczania ich skutków.             
 • Informowanie przełożonego o bieżącej realizacji zadań, trudnościach i odstępstwach oraz podejmowanie decyzji i działań w celu poprawy istniejącego stanu.       
 • Wykonywanie badań, prób testów i analiz laboratoryjnych związanych z wdrażaniem nowych/zmodyfikowanych technologii i wyrobów.        
 • Uczestnictwo w szkoleniach stanowiskowych dotyczących budowy i obsługi aparatów,  metod.
 • Poddawanie się okresowym egzaminom sprawdzającym z zakresu wykonywanej analityki (Egzaminy stanowiskowe).        

Poszukujemy osoby:

 • Z wykształceniem wyższym chemicznym,
 • Z doświadczeniem zawodowym co najmniej 3 – letnim na podobnym stanowisku w laboratorium analitycznym lub badawczym,
 • Ze znajomością zagadnień z zakresu analityki laboratoryjnej – umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych typu: GC (MS), ICP (MS), AAS, UV-Vis, TOC, X-RAY, FTIR,
 • Znajomość zagadnień z zakresu chromatografii gazowej i analiz prób gazowych będzie dodatkowym atutem,
 • Odpowiedzialnej, skrupulatnej, samodzielnej, z bardzo dobrą organizacją pracy,
 • Ze znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiającą samodzielne kontakty zawodowe.

Oferujemy:

 • Pracę przy ciekawym projekcie inwestycyjnym, będącym aktualnie największą inwestycją przemysłową w Polsce,
 • Benefity pozapłacowe (m.in. karta sportowa, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do wypoczynku).
 • System premii kwartalnych.
 • Szansę na rozwój i awans w strukturach organizacji.
Aplikuj na to stanowisko

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysyłanie aplikacji na adres e-mailowy ##zpgxtgp.edandatuxch#at#vgjeppodin.rdb##. W tytule proszę powołać się na kod rekrutacji: Nr ref. R/24/2021/POLY.

Szanowny Kandydacie,

aplikując na stanowisko pracy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym obejmującym dane przekraczające wymagania zawarte w Kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym obejmujące dane przekraczające wymagania zawarte w Kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że moje dane osobowe mogą być przechowywane przez okres do wskazany w Klauzuli informacyjnej. 

W przypadku gdy w zgłoszeniu swojej aplikacji zawarłem/ zawarłam dane osobowe szczególnych kategorii (w myśl art.9 ust.1) wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police, w celu tej oraz przyszłych rekrutacji.

Szanowny Kandydacie,

aplikując na stanowisko pracy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej:

Wyszukiwarka