Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oferty pracy
Grupa Azoty Polyolefins poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko
Menedżer ds. Integracji IT/OT

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować między innymi następujące zadania:

 • Stworzenie szczegółowego planu projektu integrującego obszary IT/OT według standardu ISA 95,
 • Nadzór nad projektem integracji procesów biznesowych (BPI) w Spółce,
 • Nadzór nad projektem operacjonalizacji strategii integracji IT/OT, w tym strategii outsourcingu i insourcingu,
 • Stworzenie zespołu projektowego, który będzie się składał z właścicieli procesów z poszczególnych obszarów biznesowych spółki oraz wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w projekt,
 • Odpowiedzialność za nadzór nad prawidłowym wykonaniem budżetu dla projektu integracyjnego IT/OT,
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem projektu opracowania infrastruktury IT i strategii bezpieczeństwa cybernetycznego (obejmuje to polityki i procedury),
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem projektu opracowania URS dla aplikacji w obszarze IT/OT (w przypadku outsourcingu, Spółka musi być zaangażowana w zatwierdzanie tych wymagań) w oparciu o URS dostarczane przez właścicieli procesów biznesowych.

Poszukujemy osoby:

 • Posiadającą doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów IT/OT na każdym etapie cyklu życia,
 • Znającą model ISA95 oraz znajomość zagadnień z obszaru cyberbezpieczeństwa w domenie OT IEC 62443,
 • Posiadającą umiejętność kierowania zespołem projektowym, podejmowania decyzji, planowania i organizacji,
 • Posiadającą umiejętność modelowania i optymalizacji procesów biznesowych,
 • Znającą praktyczną znajomość metodyk zarządzania projektami,
 • Posiadającą wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne/komunikacyjne,
 • Posiadającą umiejętność zbierania, dokumentowania i priorytetyzacji wymagań,
 • Znającą język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację z interesariuszami,
 • Znającą pakiet MS Office oraz MS Project,
 • Posiadającą umiejętność analitycznego myślenia,
 • Skutecznej i szybkiej w działaniu.

Oferujemy:

 • Pracę przy ciekawym projekcie inwestycyjnym, będącym aktualnie największą inwestycją przemysłową w Polsce,
 • Benefity pozapłacowe (m.in. szkolenia, opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do wypoczynku),
 • System premii kwartalnych,
 • Szansę na rozwój i awans w strukturach organizacji.
Aplikuj na to stanowisko

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysyłanie aplikacji na adres e-mailowy ##zpgxtgp.edandatuxch#at#vgjeppodin.rdb##. W tytule proszę powołać się na kod rekrutacji: Nr ref. R/62/2020/POLY.

Szanowny Kandydacie,

aplikując na stanowisko pracy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym obejmującym dane przekraczające wymagania zawarte w Kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym obejmujące dane przekraczające wymagania zawarte w Kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że moje dane osobowe mogą być przechowywane przez okres do wskazany w Klauzuli informacyjnej. 

W przypadku gdy w zgłoszeniu swojej aplikacji zawarłem/ zawarłam dane osobowe szczególnych kategorii (w myśl art.9 ust.1) wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police, w celu tej oraz przyszłych rekrutacji.

Szanowny Kandydacie,

aplikując na stanowisko pracy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej:

Wyszukiwarka