Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oferty pracy
Grupa Azoty Polyolefins (Polimery Police) poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko
Specjalista ds. Audytu Wewnętrznego

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować między innymi następujące zadania:

 • Udział w procesie planowania audytów wewnętrznych w Spółce z uwzględnieniem zidentyfikowanych w Spółce obszarów ryzyka.
 • Prowadzenie procesów audytowych w komórkach organizacyjnych Spółki pod względem legalności i zgodności z obowiązującymi aktami normatywnymi, dokumentami źródłowymi, normami techniczno-eksploatacyjnymi i innymi obowiązującymi aktami prawnymi, procedurami itp.
 • Sporządzanie planu zadania audytowego.
 • Dokumentowanie zjawisk i procesów objętych tematyką zadania audytowego.
 • Ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Przygotowywanie analiz i sprawozdań wewnętrznych, a także innych informacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.

Poszukujemy osoby:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu: finansów, ekonomii, administracji, prawa.
 • Minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku Audytora Wewnętrznego/Specjalisty ds. Audytu Wewnętrznego/Kontrolera Wewnętrznego.
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą, bądź nabycie kwalifikacji w przeciągu pierwszego roku współpracy.
 • Znajomość zagadnień związanych z przeprowadzaniem audytów wewnętrznych.
 • Wysokie umiejętności analityczne oraz łatwość formułowania wniosków.
 • Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych oraz organizacyjnych w tym zarządzanie czasem.

Oferujemy:

 • Pracę przy ciekawym projekcie inwestycyjnym, będącym aktualnie największą inwestycją przemysłową w Polsce,
 • Benefity pozapłacowe (m.in. szkolenia, opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do wypoczynku),
 • System premii kwartalnych,
 • Szansę na rozwój i awans w strukturach organizacji.
Wyszukiwarka