Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy spółkami Grupy Azoty a Akademią Morską w Szczecinie
28.10.2021
Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy spółkami Grupy Azoty a Akademią Morską w Szczecinie

Uruchomienie nowego kierunku – Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, a na nim – dwóch specjalności: Diagnostyka Systemów Przemysłowych oraz Budowa i Eksploatacja Morskich Systemów Energetycznych od roku akademickiego 2021/2022– to efekt porozumienia podpisanego 28 października 2021 r. pomiędzy Grupą Azoty Police, Grupą Azoty Polyolefins, Grupą Azoty Police Serwis oraz Akademią Morską w Szczecinie.

- W polickim zakładzie następuje wymiana pokoleniowa – corocznie na emeryturę odchodzi około stu pracowników. Do tego trwa budowa Polimerów Police – to jedna z największych inwestycji w europejskim przemyśle chemicznym. Dlatego konsekwentnie realizujemy działania, których celem jest pozyskanie z rynku wyspecjalizowanych pracowników. Cieszę się, że Akademia Morska pozytywnie odpowiedziała na nasze potrzeby i dostosowała program i kierunki kształcenia do naszych oczekiwań – podkreśla prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

Na mocy podpisanego Porozumienia Uczelnia uruchomiła od semestru zimowego na Wydziale Mechanicznym pierwszą edycję kształcenia studentów kierunku Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowej na specjalności Diagnostyka Systemów Przemysłowych. To studia stacjonarne I stopnia, które planowo potrwają siedem semestrów. Z kolei na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, także od semestru zimowego rozpocznie się kształcenie na specjalności Budowa i Eksploatacja Morskich Systemów Energetycznych, które potrwa trzy semestry.

- Współpraca z otoczeniem biznesowym i wsłuchiwanie się w głos rynku stanowi jeden z najważniejszych kierunków rozwoju naszej uczelni, który kontynuujemy teraz również w ścisłej współpracy z Grupą Azoty Police – podkreśla JM Rektor, Wojciech Ślączka. – Na takiej współpracy korzystają nie tylko firma i uczelnia, ale także szerzej: cały region, który dzięki takim przedsięwzięciom może się rozwijać – dodaje rektor.

Utworzenie nowego kierunku i specjalności wynika z zapotrzebowania polickich zakładów na wysokiej klasy specjalistów z zakresu obsługi instalacji technicznej przemysłu petrochemicznego. Możliwość kształcenia właśnie w takim kierunku posiada Akademia Morska w Szczecinie, która dysponuje zarówno doświadczoną kadrą naukową, jak i odpowiednim zapleczem dydaktycznym.

-Realizacja projektu Polimery Police w części morskiej sprawia, że Grupa Azoty Polyolefins S.A. oraz Akademia Morską są dla siebie naturalnymi partnerami, a efektem tej współpracy będzie podniesienie jakości i atrakcyjności tego kierunku studiów. Jestem przekonany, że synergia świata nauki i biznesu to w dzisiejszych czasach konieczność, która przynosi obu stronom nieocenione korzyści. Spółka ma szansę pozyskać wysoko wykwalifikowanych pracowników, a uczelnia bezcenną z punktu widzenia praktyki naukowej i dydaktycznej perspektywę biznesową – mówi prezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A. dr Andrzej Niewiński.

O wykwalifikowanych pracowników zabiega także Grupa Azoty Police Serwis – spółka wykonująca skomplikowane technicznie i technologicznie prace serwisowe, montażowe czy remontowe na instalacjach produkcyjnych polickich zakładów chemicznych.

- Dzięki powstałemu projektowi studenci realizując naukę na uruchomionych specjalnościach, po ich ukończeniu będą mieli możliwość zatrudnienia zgodnego z ich zainteresowaniami i kompetencjami. Ale realizacja porozumienia, poza korzyściami z punktu widzenia absolwentów i pracodawców, ma również szerszy wymiar. Wykształceni specjaliści nie muszą opuszczać regionu  w poszukiwaniu zatrudnienia, mogą dalej tu się realizować  osobiście i zawodowo, co jest korzystne dla rozwoju naszego lokalnego otoczenia – zaznacza prezes Grupy Azoty Police Serwis Paweł Strzelczyk.

Porozumienie o współpracy obejmuje także zobowiązanie polickich spółek do przyjęcia na praktyki zawodowe wszystkich studentów, którzy podejmą kształcenie na dedykowanych specjalnościach.

Podpisany dziś dokument to konsekwencja zawartego we wrześniu u.br. Listu Intencyjnego, w którym strony poza deklaracją utworzenia wspólnych kierunków kształcenia, zadeklarowały także wolę podjęcia wspólnych działań badawczo-rozwojowych.

Wyszukiwarka