Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarządzanie zgodnością (compliance)

Każda korporacja, osiągając dojrzałość organizacyjną, ustanawia zasady wspierające ją w procesach zarządzania i zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z prawem, regulacjami wewnętrznymi, standardami etycznymi oraz przyjętymi praktykami i standardami biznesowymi.

Mając świadomość wagi skutecznego funkcjonowania Systemu Zarządzania Zgodnością w prowadzonej działalności Spółki proces wdrażania i przestrzegania tych zasad jest naszym priorytetem.

Wśród wypracowanych uregulowań z zakresu Zarządzania Zgodnością znajdą Państwo:

Główne wartości, którymi kieruje się Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uregulowane w Kodeksie postępowania etycznego, Kodeks antykorupcyjny, Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych, a także Informację w zakresie wręczania prezentów pracownikom Grupy Azoty Polyolefins (zgodną z polityką obowiązującą w całej Grupie Kapitałowej)

Dążąc do utrzymania najwyższych standardów naszych działań oraz do skutecznego przeciwdziałania nieprawidłowościom dajemy możliwość informowania nas o wszelkich nieprawidłowościach. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (##hnvcpaxhip.esw#at#vgjeppodin.rdb##) lub listownie na adres:

Pełnomocnik ds. zarządzania zgodnością:
Grupa Azoty Polyolefins S.A.
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
z dopiskiem: „do rąk własnych”

Grupa Azoty Polyolefins S.A. gwarantuje sygnaliście, czyli osobie, która dokona zgłoszenia nieprawidłowości w dobrej wierze, że nie zostaną wobec niej wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

Wyszukiwarka