Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Cel i zakres

Celami projektu „Polimery Police” są przede wszystkim:

 • stworzenie bazy dla perspektywicznego rozwoju Grupy Kapitałowej tj. Grupy Azoty S.A.;
 • powstanie w Grupie Azoty S.A. nowego segmentu rynku o innych niż dotychczasowe cyklach koniunktury;
 • realizacja synergii z pozostałymi zakładami Grupy Kapitałowej;
 • wzrost i dywersyfikacja przychodów całej Grupy Kapitałowej;
 • efektywne wykorzystanie wartościowych produktów ubocznych w instalacjach Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i uzyskanie dzięki temu pozytywnego, zintegrowanego efektu ekologicznego;
 • wydłużenie łańcucha wartości i dalszego rozwoju polskiego przemysłu chemicznego.

Przedsięwzięcie inwestycyjne nazywane projektem „Polimery Police” obejmuje swoim zakresem:

 • Instalację odwodornienia propanu PDH;
 • Instalację do produkcji polipropylenu PP;
 • Infrastrukturę logistyczną polipropylenu PP;
 • Morski Terminal Gazowy (gazoport);
 • Instalacje Pomocnicze.

Instalacja PDH służy do przeprowadzenia procesu katalitycznego odwodornienia propanu, w ramach którego ma być produkowany propylen z wydajnością na poziomie 429 tysięcy ton.

Instalacja PP będzie produkować z wydajnością na poziomie 437 ton polipropylenu łącznie w trzech typach: homopolimery, kopolimery typu impact i kopolimery typu random. Zakład wytwarzający różne typy polipropylenu pracować będzie w oparciu o surowce: propylen dostarczany z Instalacji PDH oraz etylen dostarczany z Terminalu Przeładunkowo-Magazynowego. Infrastruktura Logistyczna PP stanowi obszar magazynowania, logistyki i wysyłki polipropylenu.

Terminal Przeładunkowo-Magazynowy pełni rolę obiektu służącego do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich oraz dostarczającego wymienione surowce do Instalacji PDH i Instalacji PP.

Instalacjami Pomocniczymi w projekcie są instalacje mediów, instalacje pomocnicze oraz systemy połączeń międzyobiektowych. Powyższe układy są przeznaczone do zabezpieczenia niezbędnych mediów wymaganych dla pracy Instalacji PDH, Instalacji PP oraz Infrastruktury Logistycznej PP.

Schemat projektu Polimery Police
Wyszukiwarka