Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
FAQ
FAQ
Co to jest PDH?Rozwiń

PDH to skrót od angielskiego terminu Propane DeHydrogenation oznaczającego odwodornienie propanu. Jest to nazwa metody produkcji propylenu z propanu. Skrót ten potocznie wykorzystywany jest jako nazwa instalacji do produkcji propylenu z propanu (instalacja PDH) jak również do określenia całego projektu „Budowa instalacji do produkcji propylenu wraz z terminalem przeładunkowo-magazynowym i infrastrukturą techniczną” (projekt PDH).

Gdzie powstanie nowa instalacja?Rozwiń
Część procesowa (instalacja chemiczna) i niezbędna infrastruktura powstaną w granicach Zakładów Chemicznych „Police” SA. Dostawy propanu i odbiór propylenu przewidywany jest drogą morską. W tym celu powstanie terminal przeładunkowo-magazynowy zlokalizowany nad Kanałem Polickim na północ od istniejącego Portu Morskiego Police. Wykorzystane zostaną tereny stanowiące własność Grupy Azoty. Oba obiekty (instalację procesową i terminal przeładunkowy) połączą rurociągi prowadzone na estakadzie.
Ile osób znajdzie zatrudnienie w nowej instalacji?Rozwiń

Obecnie przewiduje się, że bezpośrednio w nowej instalacji zatrudnienie znajdzie około 400 osób. Przewiduje się także zwiększenie ilości usług zewnętrznych świadczonych na rzecz zakładów chemicznych.

Czy inwestycja oznacza dodatkowe wpływy finansowe dla Gminy?Rozwiń
Tak, dzięki wzrostowi przychodów Grupy Azoty nastąpi wzrost wielkości odprowadzanych podatków do budżetu krajowego jak i do budżetu lokalnego.
Jak będą zagospodarowywane odpady pochodzące z instalacji?Rozwiń
Jest to praktycznie technologia bezodpadowa. Frakcje organiczne zawarte w surowcu do produkcji a nieprzetworzone będą wykorzystane do produkcji ciepła technologicznego, wodór będzie wykorzystywany do produkcji w Grupie Azoty Police. Odpady poremontowe będą zagospodarowywane przez firmy świadczące usługi remontowe.
Czy nowa instalacja będzie bezpieczna z punktu widzenia warunków zapobiegania awariom przemysłowym i zabezpieczeń ppoż.? Jakie zabezpieczenia przewidziano dla nowej instalacji w tym zakresie?Rozwiń
Cała instalacja będzie nadzorowana przez redundantne systemy sterowania i systemy bezpieczeństwa. Informacje o parametrach procesu będą dostępne w czasie rzeczywistym dla operatorów instalacji a wszelkie odstępstwa od reżimu technologicznego sygnalizowane. Zapewniają to stosowne procedury bezpieczeństwa.
Czy proces budowlany będzie uciążliwy dla lokalnej społeczności?Rozwiń
Procesy budowlane będą miały miejsce głównie na istniejących wygrodzonych terenach przemysłowych, odległych od terenów zamieszkanych. Uciążliwości dla mieszkańców będą związane głównie ze zwiększonym ruchem pojazdów ciężkich na drogach, który stanowić będzie źródło dodatkowego hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza. Odpady powstające w czasie budowy będą w pełni zagospodarowywane. Uciążliwości będą miały charakter okresowy, związany z czasem trwania prac budowlanych.
Wyszukiwarka