Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pozwolenia i certyfikaty

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A. posiada licencje na:

  • technologię Oleflex® do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH) – zakupiona w maju 2015 r. od firmy Universal Oil Product (UOP; USA);
  • technologię Unipol do produkcji polipropylenu (PP) – zakupiona w styczniu 2018 r. od firmy Grace (USA);

Na etapie przygotowania Projektu, jego zakres techniczny został określony w oparciu o następujące dokumenty:

a) opracowane projekty bazowe instalacji PDH oraz PP:

  • Engineering Design Specifications z firmą UOP – grudzień 2015 r.
  • Process Design Package z firmą Grace – maj 2018 r.

b) opracowano dokumentację FEED (Front End Engineering Design), czyli wstępny projekt techniczny dla procesowej części instalacji PDH – prace zostały zrealizowane w 2016 r. przez firmę Technip Italy.

c) opracowano projekt koncepcyjny Infrastruktury Logistycznej Polipropylenu – prace zostały zrealizowane w maju 2018 r. we współpracy z firma Alfred Talke.

d) opracowano projekt koncepcyjny Portu Przeładunkowego wraz z magazynem kriogenicznym propanu i etylenu - prace zostały zrealizowane w maju 2018 r. we współpracy z firmą Projmors.opracowano rewizję dokumentacji  FEED dla Instalacji Pomocniczych i Połączeń Międzyobiektowych, która uwzględniła dodatkowy zakres Projektu zdefiniowany po roku 2016 – prace zostały zrealizowane w 2018 r. przez firmę ILF Consulting Engineers Polska.

W maju 2019 roku zostało zakończone postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji EPC (ang. Engineering, Procurement and Construction), który zrealizuje Projekt w formule LSTK, tzn. będzie odpowiedzialny za projektowanie, dostawy i budowę Projektu „pod klucz” , czyli zrealizuje całość prac związanych z zakresem projektu „Polimery Police” za cenę ryczałtową (tzw. formuła LSTK – ang. Lump-Sum Turn Key). Inwestycja zostanie zrealizowana przez koreańską firmę Hyundai Engineering.

Wykaz pozwoleń i decyzji administracyjnych

Pozwolenia na budowę

Morski Terminal Gazowy (1) 19.12.2019 185/2019
Morski Terminal Gazowy (2) 07.02.2020 22/2019
Morski Terminal Gazowy (3) 10.03.2020 203/2020
Morski Terminal Gazowy (4) 21.04.2020 45/2020
Morski Terminal Gazowy (5) 14.05.2020 56/2020
Instalacja PDH (1) 17.02.2020 134/2020
Instalacja PDH (2) 17.02.2020 135/2020
Instalacja PDH (3) 17.02.2020 136/2020
Instalacja PP 04.05.2020 342/2020
Infrastruktura logistyczna PPL 27.05.2020 406/2020
Instalacje pomocnicze
i połączenia międzyobiektowe (1)
10.04.2020 289/2020
Instalacje pomocnicza
i połączenia międzyobiektowe (2)
24.04.2020 327/2020
Instalacje pomocnicze
i połączenia międzyobiektowe (3)
30.04.2020 338/2020
Instalacje pomocnicze
i połączenia międzyobiektowe (4)
03.08.2020 102/2020
Instalacje pomocnicze
i połączenia międzyobiektowe (5)
24.08.2020 23/Z/2020
Instalacje pomocnicze
i połączenia międzyobiektowe (6)
28.08.2020 765/2020
Instalacje pomocnicze
i połączenia międzyobiektowe (7)
31.08.2020 781/2020
Instalacje pomocnicze
i połączenia międzyobiektowe (8)
02.09.2020 107/2020
Instalacje pomocnicze
i połączenia międzyobiektowe (9)
03.09.2020 802/2020
Instalacje pomocnicze
i połączenia międzyobiektowe (10)
08.09.2020 827/2020
Instalacje pomocnicze
i połączenia międzyobiektowe (11)
29.09.2020 901/2020
Instalacje pomocnicze
i połączenia międzyobiektowe (12)
29.09.2020 902/2020

Decyzje administracyjne

Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej w sprawie wznoszenia sztucznych wysp DGM.III.53.144.2016.NZ.8 02.02.2017
Decyzja Środowiskowa dla PDH  WONS-OŚ.4211.9.2015.AT.26 08.09.2017
Decyzja Środowiskowa dla PDH & PP WONS-OŚ.420.49.2018.AW.26 31.01.2019
Pozwolenie wodnoprawne na lokalizację obiektów na terenach zalewowych SZ.ZUZ.4.21.237/11.2019/TS 26.09.2019
Pozwolenie wodnoprawne na lokalizację obiektów wodnych SZ.RUZ.421.83-8.2019.ZK 05.12.2019
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wykonanie przejścia estakady nad kanałem  SZ.RUZ.421.104-5.2019.BG 17.12.2019
Pozwolenie Wodnoprawne zgoda na usługę wodną odprowadzenie ścieków przemysłowych SZ.RUZ.421.122-6.2019.PM 12.02.2020
Pozwolenie Wodnoprawne zgoda na usługę wodną odprowadzenie wód powierzchniowych, opadowych roztopowych SZ.RUZ.421.85-10.2019.MD 09.03.2020
Powiadomienie i przesłanie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych inwestycji do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (BHWM) w Gdyni    09.06.2020
Decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie na czasowe zajęcie akwenu ON-I.4187.30.20.AS(3) 10.07.2020  
Decyzja Środowiskowa budowa kompleksu budynków biurowo-warsztatowych na terenie 3C WONS-OŚ.420.14.2020.AW.9 13.08.2020  
Wyszukiwarka