Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pozwolenia i certyfikaty

Grupa Azoty Polyolefins  posiada licencje na:

  • technologię Oleflex® do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH) – uzyskana w maju 2015 r. od firmy Universal Oil Product (UOP; USA);
  • technologię Unipol do produkcji polipropylenu (PP) – uzyskana w styczniu 2018 r. od firmy Grace (USA);

Otrzymano projekty bazowe instalacji PDH oraz PP:

  • Engineering Design Specifications od firmy UOP – grudzień 2015 r.
  • Process Design Package od firmy Grace – maj 2018 r.

Opracowano dokumentację FEED (Front End Engineering Design), czyli wstępny projekt techniczny dla procesowej części instalacji PDH – prace zostały zrealizowane w 2016 r. przez firmę Technip Italy.

Opracowano dokumentację FEED dla Instalacji Pomocniczych i Połączeń Międzyobiektowych – prace zostały zrealizowane w 2018 r. przez firmę ILF Consulting Engineers Polska.

 W maju 2019 r. zostało zakończone postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji EPC (ang. Engineering, Procurement and Construction), który zrealizuje „pod klucz” całość prac związanych z zakresem projektu „Polimery Police” za cenę ryczałtową (tzw. formuła LSTK – ang. Lump-Sum Turn Key). Inwestycja zostanie zrealizowana przez koreańską firmę Hyundai Engineering.

Wyszukiwarka