Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
O firmie

Grupa Azoty Polyolefins (do 8 października 2019 r. – PDH Polska S.A.) jest spółką celową Grupy Kapitałowej Grupa Azoty powołaną 24 września 2015 roku odpowiedzialną za realizację projektu „Polimery Police” – jednej z największych inwestycji w przemyśle chemicznym. W efekcie realizacji projektu powstanie kompleks petrochemiczny, którego centrum stanowić będą:

  • instalacja do produkcji propylenu metodą PDH (o mocy produkcyjnej 429 tys.  ton rocznie)
  • instalacja do produkcji polipropylenu (o mocy produkcyjnej 437 tys. ton produktu rocznie) wraz z bazą logistyczną.

Ponadto kompleks chemiczny zostanie uzupełniony o terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport) oraz instalacje pomocnicze.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 922 968 300 zł.

Wyszukiwarka