Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Współpraca z Generalnym Wykonawcą

Projekt „Polimery Police” jest realizowany,  przez firmę Hyundai Engineering Co, Ltd. (HEC) w formule za cenę ryczałtową „pod klucz”, wybraną w drodze postępowania przetargowego. Wychodząc naprzeciw liczonym zapytaniom, Grupa Azoty Polyolefins informuje wszystkie podmioty gospodarcze wyrażające zainteresowanie współpracą z HEC, że nie pośredniczy w udzielaniu informacji, aranżowaniu kontaktów czy podejmowaniu innych działań w kwestii kooperacji gospodarczej z HEC, jak również, że nie posiada umocowania ze strony HEC, do takich działań.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o kierowanie tego rodzaju zapytań  bezpośrednio do naszego Generalnego Wykonawcy czyli Hyundai Engineering Co, Ltd.

Ponadto uprzejmie informujemy, że wszelkie zapytania kierowane do Nas odnośnie współpracy gospodarczej przy realizacji tego przedsięwzięcia z Generalnym Wykonawcą, w związku z treścią niniejszego oświadczenia, mogą pozostać bez odpowiedzi.

Osoby kontaktowe:
##shcp#at#wtr.rd.zg##

Wyszukiwarka