Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
FINAŁ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU PDH
12.06.2017
FINAŁ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU PDH
W dniu 12 czerwca odbyło się spotkanie w MOK Police, dotyczyło zakończenia procesu konsultacji społecznych planowanej inwestycji odwodornienia propanu.

Spotkaniem z mediami i społecznością lokalną, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2017 r w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, zakończył się proces konsultacji społecznych, dotyczących planowanej inwestycji odwodornienia propanu. Prezentację projektu rozpoczął Wiceprezes Spółki PDH Polska SA - Pan Marek Czyż, który omówił projekt oraz przedstawił kluczowe założenia produkcyjne instalacji. Główne zagadnienia na spotkaniu dotyczyły zaprezentowania środowiskowych i społecznych aspektów planowanej inwestycji, a także korzyści zarówno dla Grupy Azoty, regionu jak również dla społeczności lokalnej, które wynikać będą z realizacji projektu. Stan zaawansowania projektu omówił Pan Leszek Dylik - Dyrektor Projektu, który wskazał również na istotne kwestie techniczne przedsięwzięcia. Podczas spotkania omówiono szeroko kwestię przeprowadzonych analiz środowiskowych, z których wynika, iż realizacja projektu spowoduje niewielkie, okresowe i ograniczone w czasie, uciążliwości dla środowiska. Inwestor zapewnił o ograniczeniu uciążliwości oraz braku pogorszenia stanu sfery. Po zaprezentowaniu projektu rozwinęła się dyskusja z przedstawicielami społeczności lokalnej. Pytania w głównej mierze dotyczyły działalności akcjonariusza Spółki PDH, tj. Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, na co przedstawiciele PDH wskazali, iż przeprowadzony w przyszłości projekt nie będzie miał wpływu na pogorszenie warunków życia ludności. Wobec wyczerpania wątpliwości i braku dalszych pytań, spotkanie zakończono zgodnie z planem, tj. o godzinie 16.30.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Spółki PDH Polska SA, społeczności i mediów lokalnych.

Wyszukiwarka