Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty podsumowuje pierwszą edycję Akademii Wodorowej
18.01.2024
Grupa Azoty podsumowuje pierwszą edycję Akademii Wodorowej

Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Polyolefins S.A. i Port Morski Police Sp. z o.o., jako inicjatorzy budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej podjęli współpracę i działania zmierzające do budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego. Sygnatariusze inicjatywy zadeklarowali starania o zapewnienie optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, a także optymalizację energetyczną z wykorzystaniem wodoru na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej powstał unikatowy projekt Akademii Wodorowej, jako wspólne przedsięwzięcie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Grupy Azoty Police.

Akademia Wodorowa to inicjatywa, której celem było szkolenie i rozwój wysoko wyspecjalizowanych kadr w zakresie technologii wodorowych oraz przekazanie wiedzy o zaletach i wyzwaniach związanych z wykorzystaniem wodoru, a także promowanie innowacyjnych rozwiązań opartych na tej technologii.

Dzisiejsza rzeczywistość w biznesie, a szczególnie w przemyśle to coraz częściej odnawialne źródła energii i technologie wodorowe. Dlatego posiadanie wykwalikowanych w tym kierunku specjalistów to już nie przywilej, a właściwie obowiązek. Zarówno powołanie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej, jaki i projekt Akademii Wodorowej świadczy o wzroście zainteresowania wodorem. Współpraca przedstawicieli branży, świata nauki i organizacji pozarządowych jest kluczowa. To kolejna inicjatywa z obszaru budowy gospodarki wodorowej, w którą angażuje się Grupa Azoty, jedna z najważniejszych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie i jeden z największych producentów wodoru w Polsce - mówi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab

Inauguracja pierwszej edycji Akademii miała miejsce 13 maja 2023 roku. To właśnie w tym dniu 27 stypendystów rozpoczęło zajęcia w szczecińskiej Akademii Wodorowej, utworzonej przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Wśród uczestników Akademii znalazło się piętnastu studentów, sześciu doktorantów i sześciu pracowników Grupy Azoty. Uczestnicy Akademii od maja do lipca 2023 roku brali udział w zajęciach oraz realizowali samodzielnie projekty stanowiące podstawę do wyłonienia kandydatów na staże, w tym m.in. w Grupie Azoty. Realizacja płatnych staży w firmach uczestniczących w Akademii Wodorowej odbyła się w sierpniu i wrześniu minionego roku.

Formalne podsumowanie projektu Akademii Wodorowej odbyło się w dniach 26-27 września 2023 roku w ramach konferencji „Kryzys energetyczny a wzrost znaczenia wodoru”, której organizatorami były Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Zachodniopomorska Dolina Wodorowa. Konferencję wypełniały wystąpienia, panele dyskusyjne oraz sekcje młodych, których celem było zaprezentowanie dorobku studentów i doktorantów, absolwentów Akademii Wodorowej – osiągniętego podczas odbywania szkolenia. Przygotowane przez absolwentów projekty obejmowały koncepcje rozwiązań związanych z innowacyjnymi technologiami wodorowymi, wpisującymi się w strategię Grupy Azoty oraz obejmujące m.in. następujące aspekty: rozwój rynku wodorowego, realizacja strategii wodorowej Unii Europejskiej z uwzględnieniem potencjału Grupy Azoty, dywersyfikacja surowcowa w „zielonym kierunku”, implementacja rozwiązań technicznych związanych z technologiami wodorowymi, zastosowania technologii wodorowych w dekarbonizacji i zmniejszeniu emisyjności, rozwój rynku „zielonego wodoru”,  wytwarzanie i wykorzystanie „zielonego wodoru” czy transport wodoru.

- Po ukończeniu ostatniej sesji, odbył się wyjazd studyjny do duńskiej firmy GreenLab, która jest zielonym parkiem energetycznym o obiegu zamkniętym i jednocześnie tamtejszym krajowym ośrodkiem badawczym. Słuchacze Akademii Wodorowej mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi badaniami i technologiami przetwarzania, przechowywania i stosowania zielonej energii. Była to też okazja do skonfrontowania pozyskanej podczas zajęć wiedzy z praktyką. Obecnie pracujemy nad kolejnymi edycjami Akademii Wodorowej, które będą rozszerzone o najnowsze informacje związane z odnawialnymi źródłami energii. Grupa Azoty Police oraz ZUT współpracują od wielu lat na poziomie strategicznym i operacyjnym. Ta współpraca obejmuje prace badawczo–rozwojowe, doktoraty wdrożeniowe oraz kształcenie kadry technicznej i mamy nadzieję ją kontynuowaćmówi prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, prowadzący Akademię Wodorową.

Wyszukiwarka