Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
GRUPA AZOTY POLICE I PDH PODPISAŁY POROZUMIENIE Z ZUT
11.02.2017
GRUPA AZOTY POLICE I PDH PODPISAŁY POROZUMIENIE Z ZUT
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A wraz z PDH S.A i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie podpisały 10 lutego 2017 r. kolejne porozumienie w sprawie kształcenia przyszłych ...

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A wraz z PDH S.A i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie podpisały 10 lutego 2017 r. kolejne porozumienie w sprawie kształcenia  przyszłych pracowników na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa specjalności inżynieria procesów wytwarzania olefin.

Kontynuacja  tego kierunku studiów jest efektem prowadzonej przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz PDH Polska S.A. inwestycji w zakresie produkcji propylenu przez odwodornienie propanu (metoda PDH) i przygotowaniem na potrzeby z tym związane wysoko kwalifikowanej kadry specjalistów. Osoby, które podejmą studia na wspomnianym kierunku mogą liczyć na stypendia fundowane przez spółkę PDH Polska S.A, na możliwość zdobycia doświadczenia podczas 4-6 tygodniowych praktyk na wydziałach produkcyjnych, a także na staże zawodowe. 

-Korzyści dla Uczelni są oczywiste Uzyskujemy możliwość kształcenia naszych studentów z dostępem do najnowocześniejszych technologii w firmie wiodącej w branży chemicznej - mówi dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, prof. Ryszard Kaleńczuk.

-Bliskie relacje z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym to nasz żywotny

interes, gdyż potrzebujemy kadry o wysokiej wiedzy, ale także praktycznym doświadczeniu.

-podkreśla prezes Zarządu Grupy Azoty dr Wojciech Wardacki.

W ramach porozumienia PDH Polska S.A. ma prawo zaproponować tematy prac inżynierskich i magisterskich dotyczących procesu wytwarzania olefin. Tematyka oraz oczekiwany zakres prac zostaną uzgodniona i zatwierdzone przez Radę Wydziału.

Grupa Azoty Police zobowiązała się także do sfinansowania rozbudowy Laboratorium Dynamiki Procesowej i Sterowania na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie z przeznaczeniem na potrzeby kształcenia studentów specjalności inżynieria procesów wytwarzania olefin oraz doskonalenia obecnej, jak i przyszłej kadry pracowniczej PDH Polska S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Laboratorium to powstało na mocy porozumienia podpisanego w styczniu 2016 roku pomiędzy ZUT, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz PDH Polska Spółka Akcyjna.  Koszt wyposażenia otwartego w połowie listopada 2016 roku laboratorium wyniósł 70 tysięcy euro.

Obecnie, do 14.02.2017 r. trwa rekrutacja drugiego już rocznika studentów na studia o specjalności inżynieria procesów wytwarzania olefin.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa w specjalności

inżynieria procesów wytwarzania olefin, rozpoczną się od semestru letniego roku

akademickiego 2016/2017 i potrwają trzy semestry, tj. do końca semestru letniego roku

akademickiego 2017/2018.

 

Sygnatariusze porozumienia:

- Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S. A. reprezentowana przez prezesa dr. Wojciecha Wardackiego  i wiceprezesa zarządu Tomasza Panasa.

 - PDH Polska S.A. reprezentowana przez prezesa dr. Andrzeja Niewińskiego i wiceprezesa dr. Artura Więznowskiego.

-Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie reprezentowany przez rektora, prof. nadzw. dr. hab. inż. Jacka Wróbla oraz dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej prof.  Ryszarda Kaleńczuka.

 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., wchodząca w skład Grupy Azoty S.A. jest największą w regionie zachodniopomorskim spółką giełdową. Łącznie „Police” zatrudniają ok. 2400 pracowników. Grupa Azoty to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW. Spółka powstała w wyniku konsolidacji zakładów azotowych z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla. Grupa jest drugim co do wielkości producentem nawozów sztucznych w Europie i liczącym się producentem związków chemicznych.

Spółka PDH Polska SA, została powołana przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA do budowy instalacji propylenu metodą PDH. Jest ona jedną z najbardziej skomplikowanych instalacji procesowych i technicznych istniejących na świecie. Budowa instalacji do produkcji propylenu metodą PDH to jedna z kluczowych inwestycji Grupy Azoty. W szczytowym momencie realizacji inwestycji, na placu budowy pracować będzie ok. 1000 pracowników, a po uruchomieniu instalacji zatrudnienie znajdzie ok. 200 osób.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – publiczna uczelnia akademicka powstała 1 stycznia 2009 roku w Szczecinie z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. 

Wyszukiwarka