Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Police z deklaracją objęcia akcji o wartości 490 mln zł, finansującą projekt Polimery Police
12.04.2019
Grupa Azoty Police z deklaracją objęcia akcji o wartości 490 mln zł, finansującą projekt Polimery Police
Zarząd PDH Polska S.A., spółki celowej Azoty Police S.A. i Grupa Azoty S.A., podpisał listy intencyjne z koncernami Hyundai Engineering oraz KIND w zakresie zainwestowania łącznej kwoty 130 mln USD w realizację projektu Polimery Police. Spółka zakładają zakończenie rozmów z obydwoma Partnerami do 12 października.

12 kwietnia PDH Polska podpisała listy intencyjne z Hyundai Engineering Co, Ltd. oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND). Koncern Hyundai zobowiązał się do potencjalnego wniesienia wkładu na kapitał zakładowy PDHP do kwoty 80 mln USD, z kolei KIND do 50 mln USD. W konsekwencji, strony przystępują do negocjacji dotyczących ustalenia warunków Inwestycji, a rozmowy mają trwać nie dłużej jak sześć miesięcy.

– Wypracowane porozumienie z tak istotnymi Partnerami w zakresie inwestycji do 130 mln USD to ważny i duży krok w realizacji projektu Polimery Police. Stanowi on czytelne potwierdzenie atrakcyjności zarówno inwestycyjnej jak i operacyjnej projektu Polimery Police. Liczymy na pomyślne zakończenie rozmów. Rozmawiamy również z innymi podmiotami potencjalnie zainteresowanymi projektem i tu także jesteśmy dobrej myśli – mówi dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty S.A.

Spółka wskazuje, że List Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do dokonania przez Hyundai Inwestycji i będzie informowała o wynikach prowadzonych negocjacji w odrębnych raportach bieżących. Realizacja ewentualnej Inwestycji uzależniona będzie m.in. od uzyskania zgód oraz uchwał odpowiednich organów PDHP. Jednocześnie spółka wskazuje, iż dzisiejszej dacie spółka PDHP nie podjęła decyzji o ostatecznym wyborze oferty któregokolwiek z trzech oferentów, którzy złożyli oferty w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu „Polimery Police”.

– Projekt jest prowadzony zgodnie z przyjętym harmonogramem – poza osiąganiem kolejnych etapów w zakresie budowy struktury finansowania, w minionym miesiącu wstępnie wybraliśmy generalnego wykonawcę projektu, w II półroczu planujemy podpisanie umów kredytowych, a w I kwartale 2020 roku - rozpoczęcie prac budowlanych. Wierzymy, że Polimery Police będzie punktem wyjścia do dalszego rozwoju Grupy, jak też polskiego sektora chemicznego, w tym branż pokrewnych, związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych – dodaje dr Wojciech Wardacki.

Środki potencjalnie pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska umożliwią realizację planów inwestycyjnych związanych z projektem Polimery Police, w tym stanowić będą wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Spółka zakłada, iż udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do ok. 1/3 skonsolidowanych przychodów całej Grupy Azoty, wobec ok. 15 proc. w 2017 roku. Pozwoli to na ograniczenie sezonowych wahań popytu na produkty spółki oraz całej Grupy Azoty.

- W wyniku realizacji projektu Polimery Police powstanie kompleks chemiczny o zdolności produkcyjnej do 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Inwestycja istotnie poprawi pozycję Polski wśród europejskich producentów tworzyw sztucznych, która dołączy do czołowych producentów polipropylenu w Europie oraz największych producentów w regionie CEE (produkcja ok. 700 tys. ton) Tym samym realizacja projektu Polimery Police może mieć strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Pozwoliłaby istotnie zredukować ujemny bilans handlowy w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocniłaby niezależność energetyczno-surowcową kraju - dodaje Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty S.A.

Celem projektu Polimery Police realizowanego przez spółkę celową PDH Polska S.A., będącą spółką zależną Polic oraz Grupy Azoty S.A., jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.

Wyszukiwarka