Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe przedłużyły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres
29.05.2024
Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe przedłużyły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres

W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 29 maja  br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 14 czerwca br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.

Uzgodniono również, że wniesienie przez Emitenta oraz spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A. („Sponsorzy Pierwotni”) pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do Spółki Zależnej do wartości 105 mln EUR (górny limit) nastąpi nie później niż do dnia 14 czerwca 2024 roku.

Projekt Polimery Police znajduje się obecnie na etapie produkcji w ramach rozruchu i testów parametrów gwarantowanych, zarówno na instalacjach PDH - odwodornienia propanu, jak i PP-polipropylenu. Zbliżamy się do Testu Integralności i przejęcia instalacji od Generalnego Wykonawcy. W maju osiągnęliśmy poziom produkcji w wysokości 100.000 ton polipropylenu. Marka Gryfilen® staje się coraz bardziej rozpoznawalna, a nasze działania sprzedażowe pozwalają skutecznie alokować produkt na rynku polskim, jak
i zagranicznym
mówi p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew.

Generalny Wykonawca w ramach umowy EPC w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu Polimery Police. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez Generalnego Wykonawcę Parametrów Gwarantowanych określonych m.in. w umowach licencyjnych dla Instalacji do produkcji propylenu (PDH) oraz instalacji do produkcji polipropylenu (PP).

Umowa Zmieniająca do Umowy Stabilizacyjnej została podpisana z następującymi instytucjami finansowymi: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska S.A., ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A.

Wyszukiwarka