Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
             Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe ustaliły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres
28.03.2024
Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe ustaliły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres

W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 28 marca br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 26 kwietnia br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.

W ramach zapisów umowy, ustalono również, że wniesienie przez Sponsorów Pierwotnych, czyli Grupę Azoty S.A. oraz Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do Spółki Zależnej do wartości 105 mln EUR nastąpi nie później niż do 26 kwietnia 2024 roku.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Generalnego Wykonawcę, prace w ramach inwestycji Polimery Police przebiegają zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem. Obecnie trwają testy produkcyjne, które poprzedzają mający trwać nieprzerwanie 72 godziny Test Integralności, przewidziany na II kwartał bieżącego roku. Po pozytywnie przeprowadzonym Teście, Generalny Wykonawca przystąpi do całościowego przekazania instalacji Grupie Azoty Polyolefins. Będzie to również faza zakończenia projektu i rozpoczęcia pełnej komercyjnej eksploatacji fabryki - mówi p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew.

Generalny Wykonawca w ramach umowy EPC w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu Polimery Police. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez Generalnego Wykonawcę Parametrów Gwarantowanych określonych m.in. w umowach licencyjnych dla Instalacji do produkcji propylenu (PDH) oraz instalacji do produkcji polipropylenu (PP). Osiągnięcie Parametrów Gwarantowanych jest ściśle powiązane z przeprowadzeniem Testu Integralności wszystkich podprojektów.

Wydłużenie projektu Polimery Police w następstwie opóźnienia robót przez Hyundai Engineering Co., Ltd. jest poddawane przez Grupę Azoty Polyolefins gruntownej analizie i weryfikacji w szczególności w świetle postanowień umowy o kompleksową realizację projektu. Grupa Azoty Polyolefins, na tym etapie, wstępnie sceptycznie ocenia zgłoszone propozycje.

Umowa Zmieniająca do Umowy Stabilizacyjnej została podpisana z następującymi instytucjami finansowymi: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska S.A., ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A.

Wyszukiwarka