Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Polyolefins podpisała z instytucjami finansowymi umowę dotyczącą finansowania projektu Polimery Police
15.12.2023
Grupa Azoty Polyolefins podpisała z instytucjami finansowymi umowę dotyczącą finansowania projektu Polimery Police

Na podstawie zawartej umowy strony uzgodniły dalsze warunki na jakich instytucje finansowe będą udzielać finansowania na realizację projektu Polimery Police. Umowa - powiązaną z  dotychczasową umową o finansowanie projektu - będzie obowiązywać do 28 lutego 2024 roku.

Jednym z kluczowych warunków porozumienia jest wnoszenie przez Grupę Azoty S.A. oraz Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. pożyczki wspierającej do Grupy Azoty Polyolefins zgodnie z wnioskami, o których Grupa Azoty S.A. informowała w raporcie bieżącym z 17 listopada 2023 roku oraz 14 grudnia 2023 roku. W dniu kończącym obowiązywanie podpisanej 15 grudnia br. umowy, zaangażowanie finansowe Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., poprzez udzielenie kolejnych transz pożyczki wspierającej, musi wzrosnąć do wartości 105 mln EUR.

Podpisana umowa zapewnia finansowanie projektu Polimery Police do końca lutego przyszłego roku. To dobra wiadomość, szczególnie w kontekście wydłużenia czasu projektu, które jest następstwem opóźnienia prac przez Hyundai Engineering. Kontynuujemy prace rozruchowe w ramach inwestycji, a naszym priorytetem pozostaje jak najszybsza komercyjna eksploatacja fabrykimówi Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins.

Umowa została podpisana przez Grupę Azoty Polyolefins, spółkę celową realizującą inwestycję Polimery Police, z następującymi instytucjami finansowymi: ALIOR BANK S.A., BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A., EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, HAITONG BANK POLSKA S.A., ICBC STANDARD BANK PLC, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. ODDZIAŁ W POLSCE, MBANK S.A., POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A., PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH BIS 2 oraz SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Zaktualizowany harmonogram inwestycji Polimery Police, o którym Grupa Azoty informowała raportem bieżącym z 24 listopada br. przewiduje przeprowadzenie testu integralności instalacji w I kwartale 2024 roku oraz rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji fabryki w pierwszym półroczu 2024 roku. Wszystkie prace rozruchowe w ramach inwestycji prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

Wydłużenie projektu Polimery Police w następstwie opóźnienia robót przez Hyundai Engineering Co., Ltd. jest obecnie poddawane przez Grupę Azoty Polyolefins gruntownej analizie i weryfikacji ich zasadności w świetle postanowień umowy o kompleksową realizację projektu.

Wyszukiwarka