Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikat dotyczący wystąpienia aktywności pochodni na terenie Projektu Polimery Police
28.02.2024
Komunikat dotyczący wystąpienia aktywności pochodni na terenie Projektu Polimery Police

Grupa Azoty Polyolefins S.A. informuje, że 27 lutego br. na terenie projektu Polimery Police miało miejsce kontrolowane spalanie węglowodorów na pochodni. Wzmożona aktywność flary charakteryzuje się efektem świetlnym widocznym z dużej odległości, któremu towarzyszy również efekt dźwiękowy. W niektórych przypadkach, oprócz płomienia widoczny jest również czarny dym. Powstawanie czarnego dymu wynika z niewystarczającej ilości dodawanej pary wodnej, zapobiegającej jego tworzeniu się, podczas gwałtownego większego, chwilowego, nieprzewidzianego (awaryjnego) napływu węglowodorów na flarę. Trwa to kilka pierwszych minut, do czasu podania odpowiedniej ilości pary. Podczas normatywnej pracy instalacji, kiedy mamy do czynienia ze stabilnym bądź też  zaplanowanym zrzutem węglowodorów, para jest dodawana jednocześnie lub z wyprzedzeniem, powodując brak towarzyszącego spalaniu czarnego dymu.

Spalanie węglowodorów na pochodni to w pełni bezpieczny proces – zarówno dla instalacji, pracowników zakładów oraz mieszkańców powiatu polickiego. Ilość zrzuconych na pochodnię węglowodorów mieści się w parametrach projektowych pochodni. Pochodnia ma wysokość 128 m i wraz z całym systemem zrzutów zapewnia bezpieczne odprowadzenie gazów zrzutowych z instalacji podczas normalnej pracy, rozruchu, odstawienia oraz awarii instalacji, poprzez ich spalenie na szczycie pochodni. Proces zrzutu gazów na pochodnię wynika z uwarunkowań technologicznych związanych z działalnością zakładu chemicznego. Jest to stosowany powszechnie w kraju i na świecie w tego typu zakładach, element systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym.

Spalanie na pochodni jest źródłem emisji typowych zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania gazów (tlenki azotu, tlenek węgla; nie przewiduje się emisji dwutlenku siarki ze względu na brak siarki w strumieniach procesowych), jak również resztkowych lotnych związków organicznych, które nie zostały dopalone.                          

Na terenie projektu Polimery Police prowadzony jest stały monitoring jakości procesu spalania w oparciu o system sterowania i system kamer przemysłowych. Raporty monitoringu ciągłego na poszczególnych instalacjach Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., z którymi sąsiaduje instalacja Polimery Police nie wykazały w dniu 27 lutego br. przekroczeń emitowanych związków SO2 do powietrza.

Eksploatacja instalacji Zakładu Grupa Azoty Polyolefins S.A. w Policach nie powoduje przekroczenia standardów jakości powietrza i nie stwarza zagrożenia dla środowiska w zakresie wpływu emisji zanieczyszczeń na stan jakości powietrza. W dniu 15 grudnia 2022 roku, Grupa Azoty Polyolefins uzyskała Pozwolenie Zintegrowane dla instalacji Polimery Police, wydane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Mieszkańców powiatu polickiego uprzejmie prosimy o wyrozumiałość. Aktualnie instalacja znajduje się w okresie rozruchu, podczas którego w szczególności mogą wystąpić uciążliwości związane z hałasem oraz efektami świetlnymi. Wzmożona aktywność flary może wystąpić przez kolejne kilka dni, w związku z wymianą podzespołów na instalacji. Bieżące informacje dotyczące uciążliwości wysyłane są do przedstawicieli przyległych
do instalacji sołectw oraz umieszczane na stronie internetowej spółki w zakładce AKTUALNOŚCI.

Wyszukiwarka