Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
PODPISANO KONTRAKT NA REALIZACJĘ PROJEKTU „POLIMERY POLICE”
11.05.2019
PODPISANO KONTRAKT NA REALIZACJĘ PROJEKTU „POLIMERY POLICE”
11 maja 2019 roku PDH Polska S.A. podpisała z Hyundai Engineering Co., Ltd umowę na kompleksową realizację w formule „pod klucz” inwestycji „Polimery Police”. To milowy krok w tym największym projekcie sektora chemicznego ostatnich lat

11 maja 2019 roku PDH Polska S.A. podpisała z Hyundai Engineering Co., Ltd umowę na kompleksową realizację w formule „pod klucz” inwestycji „Polimery Police”. To milowy krok w tym największym projekcie sektora chemicznego ostatnich lat

W ramach umowy wykonawca w sposób kompleksowy zrealizuje, w tym zaprojektuje oraz wybuduje, nowy kompleks petrochemiczny Polimery Police, a także zapewni osiągnięcie i utrzymanie parametrów gwarantowanych określonych w umowach licencyjnych dla Instalacji PDH oraz Instalacji PP. Wykonawca uzyska również wszelkie wymagane przepisami prawa decyzje administracyjne, zgody, atesty, zaświadczenia oraz opinie, jak również przeprowadzi szkolenia personelu spółki.

Przedmiotem podpisanej dziś umowy jest kompleksowa realizacja Projektu Polimery Police, tj. nowego kompleksu petrochemicznego w Policach składającego się z pięciu podprojektów: (1) instalacji odwodornienia propanu (Instalacja PDH), (2) instalacji wytwarzania polipropylenu (Instalacja PP), (3) systemu konfekcjonowania, magazynowania, logistyki i spedycji polipropylenu, (4) instalacji pomocniczych wraz z połączeniami międzyobiektowymi, oraz (5) terminalu przeładunkowo-magazynowego obejmującego urządzenia portowe do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich.

Całkowity szacowany budżet realizacji Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld EUR, z czego ok. 1,2 mld EUR stanowić będą nakłady inwestycyjne (wynagrodzenie Wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń itp.). Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania PDH, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia oraz na przekroczenie kosztów realizacji projektu, wynikające ze specyfiki finansowania Projektu Polimery Police w formule project finance.

Dzięki osiągniętym w ostatnich tygodniach istotnym postępom w zakresie budowy struktury finansowania Projektu Polimery Police, spółki Grupy Azoty są coraz bliżej wypracowania jego docelowej formuły. W kwietniu br. akcjonariusze Grupy Azoty Police wydali zgodę na przeprowadzenie oferty publicznej akcji z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości ok. 1 mld zł. Wstępne deklaracje dotyczące inwestycji kapitałowej złożył Hyundai oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation. Podmioty te wyraziły swoje zainteresowane rozpoczęciem negocjacji w celu potencjalnego udziału w finansowaniu planowanego przez PDH Projektu Polimery Police poprzez objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym PDH i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy w kwocie, odpowiednio, 80 i 50 mln USD. W tym celu ww. podmioty zawarły z PDH porozumienie o współpracy inwestycyjnej, którego postanowienia pozostają ważne do 1 grudnia 2019 r. Podpisany został także list intencyjny między Grupą Azoty S.A., Grupą Azoty Police oraz Grupą Lotos dotyczący potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu Projektu Polimery Police i objęcia przez nią nowych akcji w kapitale zakładowym PDH Polska S.A. oraz wniesienia wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy PDH Polska o wartości do 500 mln zł.

Wyszukiwarka