Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
PODPISANO POROZUMIENIE O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG NAUKOWO-BADAWCZYCH POMIĘDZY PDH POLSKA S.A. A WYDZIAŁEM TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ.
25.09.2018
PODPISANO POROZUMIENIE O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG NAUKOWO-BADAWCZYCH POMIĘDZY PDH POLSKA S.A. A WYDZIAŁEM TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ.
W dniu 25 września 2018 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zostało podpisane Porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie świadczenia usług naukowo-badawczych pomiędzy PDH Polska S.A. a Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej.

W dniu 25 września 2018 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zostało podpisane Porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie świadczenia usług naukowo-badawczych pomiędzy PDH Polska S.A. a Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej. W uroczystości podpisania dokumentu brali udział przedstawiciele polickiej spółki: Wiceprezes Zarządu Władysław Madej, Dyrektor Produkcji dr inż. Marcin Palczyński i Inżynier ds. Procesu dr inż. Marta Staniszewska, natomiast jednostkę uczelnianą reprezentowali Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk, Dyrektor Instytutu Polimerów prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray i Prodziekan ds. ogólnych i nauki dr hab. inż. Rafał Rakoczy.

Porozumienie, którego zakres dotyczy usług eksperckich i szkoleniowych, aspektów wzajemnego wsparcia w realizacji projektów oraz badań podstawowych i przemysłowych, prowadzenia aktywności w pozyskiwaniu środków na realizację innowacyjnych działań naukowo-rozwojowych oraz rozpowszechniania i komercjalizacji uzyskanych wyników prac, ma na celu długofalowe budowanie wartości obydwu podmiotów poprzez transfer wiedzy i umiejętności pomiędzy sferą naukowo-badawczą a sferą biznesu, co w przyszłości będzie się przekładało na postęp naukowy oraz technologiczny i techniczny.

Projekt „Polimery Police” realizowany przez PDH Polska S.A. ‒ spółkę celową Grupy Azoty, największego krajowego koncernu chemicznego ‒ mający strategiczne znaczenie zarówno dla grupy kapitałowej oraz przemysłu, to największe przedsięwzięcie inwestycyjne polskiego sektora chemicznego w ostatnich latach, obejmujące swoim zakresem kompleks przemysłowy mający się składać z instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu, portu, bazy zbiorników surowcowych oraz infrastruktury pomocniczej i logistycznej.

Biorąc pod uwagę skalę projektu „Polimery Police” jednym z większych wyzwań, poza budową i uruchomieniem instalacji, będzie między innymi pozyskanie wykwalifikowanych specjalistów branżowych oraz budowa kompetencji niezbędnych do efektywnej obsługi całego kompleksu. Działania PDH Polska S.A. są ukierunkowane również na stworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa o wysokiej konkurencyjności, zorientowanego na wysokie wymagania odbiorców produktów polipropylenowych.

Wyszukiwarka