Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Porozumienie o współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym
18.06.2021
Porozumienie o współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym

Grupa Azoty Polyolefins i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  podpisały porozumienie dotyczące podnoszenia kwalifikacji pracowników spółki zgodnie a najnowszymi trendami w nauce.

- Podpisanie umowy to kolejny krok współpracy zainicjowanej w 2018 roku, pomiędzy Grupą Azoty Polyolefins a Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym - mówi dr Andrzej Niewiński, Prezes Grupy Azoty Polyolefins S.A. Budowanie partnerstw i synergii pomiędzy jednostkami naukowymi a biznesem, sprzyja budowaniu kompetencji, rozwojowi przemysłu i nowoczesnych technologii. Spersonalizowana oferta szkoleń dla naszych pracowników, przygotowana przez kadrę naukową ZUT-u, pozwoli nam w jeszcze większym zakresie sprostać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki, której podstawą jest współdziałanie międzysektorowe - dodaje.

Na mocy podpisanego porozumienia pracownicy Spółki będą uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i laboratoryjnych prowadzonych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w Katedrze Inżynierii Polimerów i Biomateriałów, w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Katedrze Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej oraz na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych.

- Główną gałęzią gospodarki województwa zachodniopomorskiego jest przemysł chemiczny, a w strukturach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie znajduje się z najwyższą kategorią naukową Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.  Jesteśmy wiodącą w Polsce pod względem innowacyjności i ilości patentów uczelnią wyższą, która kształci wysoko wyspecjalizowane kadry dla rozwijającego się sektora przemysłu chemicznego. Nasz uniwersytet został doceniony, co zaskutkowało pojawieniem się ZUT-u na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej i przyznaniem dużych środków finansowych. W związku z tym utworzono Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania, które wyposażone zostanie w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą, oferującą otwarty dostęp do technik mikroskopowych, spektroskopowych i analitycznych w zakresie badań naukowych. W ramach centrum powstanie osiem nowych laboratoriów wyposażonych w 18 nowoczesnych aparatur i 67 elementów infrastruktury badawczej – powiedział rektor ZUT, prof. Jacek Wróbel.

Porozumienie o współpracy podpisali w piątek 18 czerwca 2021 r. prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz dr Andrzej Niewiński, Prezes Grupy Azoty Polyolefins S.A. oraz dr Marek Czyż, Wiceprezes Grupy Azoty Polyolefins S.A. Podpisane porozumienie stanowi kolejny etap budowania partnerstwa pomiędzy ZUT-em a Spółką. Zgodnie z podpisanymi już w 2018 roku porozumieniami partnerzy podjęli decyzję o prowadzeniu wspólnych projektów badawczo- rozwojowych.

Wyszukiwarka