Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
PROJEKT PDH W GRANICACH POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
25.08.2017
PROJEKT PDH W GRANICACH POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
Spółka otrzyma pomoc regionalną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego.

W dniu 25.08.2017 r. PDH Polska S.A. otrzymała Zezwolenie nr 197/PSSE z dnia 24.08.2017 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Police. Spółka otrzyma pomoc regionalną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego.

PSSE Sp. z o.o. udzieliło Zezwolenia na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. nr 1010) w związku z §1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2009 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia (Dz. U. z 2009 r. nr 112, poz. 928) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po przeprowadzeniu rokowań nr 241-PSSE-10.07.2017.

Wyszukiwarka