Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
W DNIU 24 STYCZNIA 2018 ROKU W SIEDZIBIE PDH POLSKA S. A. ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PDH POLSKA S.A. I PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GRUPY Z.CH. POLICE S.A.
24.01.2018
W DNIU 24 STYCZNIA 2018 ROKU W SIEDZIBIE PDH POLSKA S. A. ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PDH POLSKA S.A. I PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GRUPY Z.CH. POLICE S.A.
W dniu 24 stycznia 2018 roku w siedzibie PDH Polska S. A. odbyło się spotkanie kadry zarządzającej PDH Polska S.A. i Przedstawicieli Związków Zawodowych Grupy Z.Ch. Police S.A. Podczas spotkania zostały ...

W dniu 24 stycznia 2018 roku w siedzibie PDH Polska S. A. odbyło się spotkanie kadry zarządzającej PDH Polska S.A. i Przedstawicieli Związków Zawodowych Grupy Z.Ch. Police S.A. Podczas spotkania zostały przedstawione przez Dyrektorów Departamentów PDH Polska S.A. wszystkie kluczowe zadania inwestycyjne w zakresie realizacji projektu „Polimer Police”. Szczegółowo zostały omówione  obszary wspólne, punkty styku planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie projektu „ Polimery Police” i zadań inwestycyjnych Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A. Uczestnicy spotkania potwierdzili, że konieczna jest ścisła współpraca stron przy realizacji zaplanowanych zadań i wsparcie Grupy Azoty S.A. Przedstawiciele Związków Zawodowych zadeklarowali podjęcie działań w celu  wsparcia dla koordynacji zadań inwestycyjnych, tak aby były one wykonywane zgodnie z przyjętym planem inwestycyjnym.

Wyszukiwarka