Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
WARIANT POLIPROPYLENOWY DOMINUJĄCYM DLA PROJEKTU PDH W POLICACH
26.06.2017
WARIANT POLIPROPYLENOWY DOMINUJĄCYM DLA PROJEKTU PDH W POLICACH
Zarząd PDH Polska S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wariantu polipropylenowego.

W dniu 26 czerwca 2017 roku Zarząd PDH Polska S.A., podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wariantu polipropylenowego, jako dominującego wariantu realizacji projektu,obejmującego budowę kompleksu petrochemicznego składającego się z instalacji PDH, instalacji do produkcji polipropylenu, portu wraz z bazą zbiorników oraz instalacji pomocniczych jak również połączeń międzyobiektowych, o nominalnych zdolnościach produkcyjnych około 400 000 ton polipropylenu rocznie. W tym dniu  wskazana powyżej rekomendacja Zarządu PDH Polska S.A. została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
Spółka zadeklarowała, że będzie kontynuować rozmowy dotyczące kontraktacji propylenu celem przedstawienia ich wyników do ostatecznej decyzji o aktualizacji projektu i wyborze wariantu realizacyjnego.
Ostateczna decyzja o przyjętym wariancie realizacji projektu inwestycyjnego zostanie podjęta po wykonaniu studium wykonalności, w którym określona zostanie szacunkowa wartość inwestycji.
 

Wyszukiwarka