Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
WIZJA LOKALNA POTENCJALNYCH DRÓG TRANSPORTU ELEMENTÓW WIELKOTONAŻOWYCH I WIELKOGABARYTOWYCH
19.09.2017
WIZJA LOKALNA POTENCJALNYCH DRÓG TRANSPORTU ELEMENTÓW WIELKOTONAŻOWYCH I WIELKOGABARYTOWYCH

W dniu 19 września 2017 roku odbyła się wizja lokalna potencjalnych dróg transportu elementów wielkotonażowych i wielkogabarytowych na potrzeby budowy Kompleksu Petrochemicznego Police. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PDH Polska S.A., Zarządu Morskiego Portu Police S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Celem wizji lokalnej była analiza możliwości transportu aparatów ponadnormatywnych na budowę Kompleksu. Oględziny objęły swoim zakresem dwie rozważane trasy transportu, tj.:
- z Terminalu Jasienica ulicą Morską i ulicą Piotra i Pawła,
- z Portu Barkowego Drogą Wojewódzką nr 114 i ul. Piotra i Pawła.
W celu wyboru optymalnej trasy transportu elementów ponadnormatywnych, opracowana zostanie analiza porównawcza obu tras, uwzględniająca aspekty techniczne, kosztowe i bezpieczeństwa. 

Wyszukiwarka