Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH Z GENERALNYM WYKONAWCĄ
10.07.2019
WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH Z GENERALNYM WYKONAWCĄ
PDH Polska S.A. informuje wszystkie podmioty gospodarcze wyrażające zainteresowanie współpracą z HEC, że Spółka nie pośredniczy w udzielaniu informacji, aranżowaniu kontaktów czy podejmowaniu innych działań w kwestii kooperacji gospodarczej z HEC, jak również, że nie posiada umocowania ze strony HEC, do takich działań.

Projekt „Polimery Police” jest realizowany,  przez firmę Hyundai Engineering Co, Ltd. (HEC) w formule za cenę ryczałtową „pod klucz”, wybraną w drodze postępowania przetargowego. Wychodząc naprzeciw liczonym zapytaniom, PDH Polska S.A. informuje wszystkie podmioty gospodarcze wyrażające zainteresowanie współpracą z HEC, że nie pośredniczy w udzielaniu informacji, aranżowaniu kontaktów czy podejmowaniu innych działań w kwestii kooperacji gospodarczej z HEC, jak również, że nie posiada umocowania ze strony HEC, do takich działań.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o kierowanie tego rodzaju zapytań  bezpośrednio do naszego Generalnego Wykonawcy czyli Hyundai Engineering Co, Ltd. Ponadto uprzejmie informujemy, że wszelkie zapytania kierowane do Nas odnośnie współpracy gospodarczej przy realizacji tego przedsięwzięcia z Generalnym Wykonawcą, za pośrednictwem np. formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.pdhpolska.eu, czy też innych form komunikacji ze Spółką, w związku z treścią niniejszego oświadczenia, mogą pozostać bez odpowiedzi.

Wyszukiwarka