Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
WYBÓR KONTRAKTORÓW FAZY FEED DLA INSTALACJI PDH W POLICACH
19.05.2016
WYBÓR KONTRAKTORÓW FAZY FEED DLA INSTALACJI PDH W POLICACH
Rozpoczęty decyzjami korporacyjnymi Grupy Azoty w marcu 2015 roku Projekt PDH wkroczył w kolejną fazę realizacji. W grudniu 2015 r. zakończono projekt podstawowy (Basic Engineering), wykonany przez licencjodawcę, ...

Rozpoczęty decyzjami korporacyjnymi Grupy Azoty w marcu 2015 roku Projekt PDH wkroczył w kolejną fazę realizacji. W grudniu 2015 r. zakończono projekt podstawowy (Basic Engineering), wykonany przez licencjodawcę, tj. amerykańską firmę UOP. Zaproszenie do udziału w dalszych postępowaniach skierowano do renomowanych firm inżynieryjnych z bogatym doświadczeniem inwestycyjnym i odpowiednim potencjałem wytwórczym. Dobierając partnerów zwracano uwagę nie tylko na ich referencje i wiarygodność biznesową, ale przede wszystkim wymagano potwierdzenia możliwości realizacji inwestycji zgodnie z jej założeniami. W efekcie zakończonych przetargów wyłoniono dwie firmy, odpowiedzialne za prace projektowe w ramach fazy FEED (Front End Engineering Design – projekt wstępny) oraz wybrano firmę, która pełniła będzie rolę Inżyniera Kontraktu wspierając zespół własny PDH Polska S.A. w zarządzaniu inwestycją.

Jak wspomniano wcześniej, projekt FEED, czyli Wstępny Projekt Inżynierski to rozwinięcie projektu podstawowego części procesowej instalacji PDH zakończonego w grudniu 2015 r. przez firmę UOP.

Obie wybrane firmy: Technip Italy S.p.A.i Tecnimont S.p.A. mają doświadczenie w budowie takich samych lub podobnych instalacji. Znają również specyfikę prowadzenia inwestycji w Polsce.

W uroczystości podpisania umowy PDH Polska S.A. z Technip Italy S.p.A. w siedzibie PDH Polska w Policach w dniu 19.05.2016 r. wzięli udział Prezesi Zarządu PDH Polska S.A. Roman Grzelczak i Andrzej Niewiński oraz Chief Executive Officer Tecnip S.p.A. Massimo De Camillis.

Uroczyste podpisanie umowy PDH Polska S.A. z Tecnimont S.p.A. w siedzibie PDH Polska w Policach w dniu 23.05.2016r. wzięli udział Prezesi Zarządu PDH Polska S.A. Roman Grzelczak i Andrzej Niewiński oraz Vice-President Commercial & Business Development Giovanni Sale.

Wyszukiwarka