Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
17.04.2024
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

17 kwietnia br. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. odwołała Pana Kazimierza Łojka za składu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A., a także podjęła uchwały o powołaniu Pana Marka Mroczkowskiego i Pana Przemysława Gardockiego, powierzając funkcję Członków Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. ze skutkiem od dn. 18 kwietnia br.

Obecny skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty Polyolefins S.A:

Krzysztof Kołodziejczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Milewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Bajerski - Członek Rady Nadzorczej
Marek Mroczkowski - Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Gardocki - Członek Rady Nadzorczej
Young Tak Hong - Członek Rady Nadzorczej
Zdzisław Sokal - Członek Rady Nadzorczej

Wyszukiwarka