Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.
14.06.2024
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

W dniu 14 czerwca br. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. podjęła Uchwałę w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać Pana Waldemara Dużego do składu Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji, na okres trzeciej, wspólnej, trzyletniej kadencji od dnia 17 czerwca 2024 roku.

Na skutek powyższego działania, skład Zarządu Spółki jest następujący:

Wojciech Blew – p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.
Aleksandra Ścibich-Kopiec – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.
Maciej Wolański – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.
Waldemar Duży – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A

Wyszukiwarka