Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
17 kwietnia br. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. odwołała Pana Kazimierza Łojka za składu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A., a także podjęła uchwały o powołaniu Pana Marka Mroczkowskiego i Pana Przemysława Gardockiego, powierzając funkcję Członków Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. ze skutkiem od dn. 18 kwietnia br.
17.04.2024
Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe ustaliły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres
W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 28 marca br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 26 kwietnia br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.
28.03.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty S.A.
Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. powołała z dniem 20 marca br. Adama Leszkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Do Zarządu powołani zostali także z dniem 20 marca br. na stanowisko wiceprezesa: Andrzej Skolmowski, Krzysztof Kołodziejczyk, Andrzej Dawidowski, dr Paweł Bielski. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej Huberta Kamoli do wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu z dniem 20 marca br. do dnia powołania Członka Zarządu wybranego w uzupełniającym postępowaniu kwalifikacyjnym, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
19.03.2024
Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisała z instytucjami finansowymi Umowę Zmieniającą do umowy dotyczącej finansowania projektu Polimery Police
W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 29 lutego br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 27 marca br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.
29.02.2024
Komunikat dotyczący wystąpienia aktywności pochodni na terenie Projektu Polimery Police
Grupa Azoty Polyolefins S.A. informuje, że 27 lutego br. na terenie projektu Polimery Police miało miejsce kontrolowane spalanie węglowodorów na pochodni. Wzmożona aktywność flary charakteryzuje się efektem świetlnym widocznym z dużej odległości, któremu towarzyszy również efekt dźwiękowy. W niektórych przypadkach, oprócz płomienia widoczny jest również czarny dym. Powstawanie czarnego dymu wynika z niewystarczającej ilości dodawanej pary wodnej, zapobiegającej jego tworzeniu się, podczas gwałtownego większego, chwilowego, nieprzewidzianego (awaryjnego) napływu węglowodorów na flarę. Trwa to kilka pierwszych minut, do czasu podania odpowiedniej ilości pary. Podczas normatywnej pracy instalacji, kiedy mamy do czynienia ze stabilnym bądź też zaplanowanym zrzutem węglowodorów, para jest dodawana jednocześnie lub z wyprzedzeniem, powodując brak towarzyszącego spalaniu czarnego dymu.
28.02.2024
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.
Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podczas posiedzenia w dniu 19 lutego br. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki.
19.02.2024
Wyszukiwarka