Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wspólne projekty edukacyjne

ZUT

POROZUMIENIE Z ZUT Z DNIA 13.01.2016 R.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A oraz Grupa Azoty Polyolefins wraz z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie w dniu 13.01.2016 r. podpisały pierwsze porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia studentów. W ramach realizacji przedmiotowego Porozumienia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa (studia stacjonarne, II stopnia) utworzono nową specjalność – Inżynieria Procesów Wytwarzania Olefin.

Na mocy podpisanego Porozumienia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie zmodernizowano również wydziałowe Laboratorium Dynamiki Procesowej i Sterowania. Nakład poniesiony na modyfikację laboratorium przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. wyniósł 70 tys. euro. Laboratorium zostało wyposażone w 5 specjalistycznych stanowisk analityczno-badawczych.

Realizując zakres podpisanego Porozumienia Grupa Azoty Polyolefins przyznało stypendia dedykowane studentom utworzonej specjalizacji. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zagwarantowała również stypendystom możliwość odbycia praktyk oraz płatnego stażu.

POROZUMIENIE Z ZUT Z DNIA 10.02.2017 R.

Dnia 10.02.2017 r. podpisano kolejne Porozumienie o wzajemnej współpracy w sprawie kształcenia  przyszłych pracowników Grupy Azoty Polyolefins na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa, w specjalności Inżynieria Procesów Wytwarzania Olefin. W ramach porozumienia Grupa Azoty Polyolefins może proponować tematy prac dyplomowych dotyczących procesu wytwarzania olefin.

Realizując zakres podpisanego Porozumienia Grupa Azoty Polyolefins po raz kolejny przyznało stypendia dedykowane studentom specjalizacji Inżynieria Procesów Wytwarzania Olefin. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupa Azoty Polyolefins zagwarantowały również możliwość odbycia praktyk zawodowych.

Ponadto w przedmiotowym Porozumieniu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zobligowała się do sfinansowania rozbudowy wyposażenia Laboratorium Dynamiki Procesowej i Sterowania na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie ufundowanego przez Spółkę w 2016 roku.

Obecnie w Grupie Azoty Polyolefins zatrudnienie znalazło 6 absolwentów specjalności Inżynieria Procesów Wytwarzania Olefin.

Wyszukiwarka