Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2022-07-21
Zamknięcie
2022-08-04
Grupa Azoty Polyolefins (Polimery Police)
Dostawa wraz z montażem regałów jezdnych dla Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Nr przetargu Z103/297128

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 922 968 300 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

zaprasza do złożenia Oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa wraz z montażem regałów jezdnych dla Spółki  Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Szczegółowe warunki Postępowania w trybie przetargowym określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia Oferty na:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1391599,0861d530dd302be740ad14163fb6423b.html

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Wyszukiwarka