Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Data modyfikacji: 2020-05-22 - wydłużono termin składania ofert do dnia 25.05.2020 r. do godz. 10.00 oraz dokonano aktualizacji linku do zapytania na Platformie Zakupowej
Otwarcie
2020-05-21
Zamknięcie
2020-05-25
Grupa Azoty Polyolefins
Ochrona uczestników VIP biorących udział w konferencji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA Ochrona uczestników VIP biorących udział w konferencji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.”

Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 467 339 000 PLN,  wpłaconym w całości(„Spółka”)

zaprasza do złożenia oferty w przetargu na Ochrona uczestników VIP biorących udział w konferencji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.”

Termin na składania ofert upływa 25.05.2020 r. o godz. 13:00 CET.

Poniżej znajdą Państwo link do ww. zaproszenia:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1017274,ceb5d846c39da8a63e16e10b622c4cd5.html

Informacja o zaproszeniu do złożenia ofert została również opublikowana na następujących stronach internetowych:

http://grupaazoty.com/ oraz http://polyolefins.com.pl/

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Wyszukiwarka