Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2019-10-09
Zamknięcie
2019-11-12
Grupa Azoty Polyolefins
Opracowanie identyfikacji wizualnej spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Nr przetargu INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A. Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru ...


 

INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A.

 

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.),  z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611,

o kapitale zakładowym 467 339 000  PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

informuje,

 

że w dniu 9 października 2019 r. upubliczniła zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu pn. „Opracowanie identyfikacji wizualnej spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

- http://grupaazoty.com/,

oraz

- http://pdhpolska.eu/

 

 Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia Wniosku o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 

 https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,857420,e68a3255f9b94c154b3cbc9b1337c970.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania:

„Opracowanie identyfikacji wizualnej spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.”

 

Termin na składanie Wniosku o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia upływa 14 października 2019 r. o godz. 12:00.

 

Warunki Przetargu określa Zaproszenie, a załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

 Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade.

Wyszukiwarka