Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-03-27
Zamknięcie
2020-04-10
Grupa Azoty Polyolefins
Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 80 sztuk drzew wraz z ich pielęgnacją powykonawczą dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611,
o kapitale zakładowym 467 339 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

informuje,

że w dniu 27 marca 2020 r. upubliczniła zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu pn. „Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 80 sztuk drzew wraz z ich pielęgnacją powykonawczą dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

  • http://grupaazoty.com/,

oraz

  • http://polyolefins.com.pl/

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia Wniosku o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,985746,2962446a58dcd71579b2ca326f2ce48c.html

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania pn.: „Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 80 sztuk drzew wraz z ich pielęgnacją powykonawczą dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.”

Termin na składanie ofert upływa 10 kwietnia 2020 r. o godz. 09:00.

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade

Wyszukiwarka