Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2022-07-19
Zamknięcie
2022-09-16
Grupa Azoty Polyolefins (Polimery Police)
Zakup 13 wózków widłowych oraz 4 wózków paletowych wraz z pełną obsługą serwisową w okresie 5 lat dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Nr przetargu Z132/266086

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 922 968 300 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

zaprasza do złożenia Oferty w postępowaniu pn.: „Zakup 13 wózków widłowych oraz 4 wózków paletowych wraz z pełną obsługą serwisową w okresie 5 lat dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.”

Szczegółowe warunki Postępowania w trybie przetargowym określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia Oferty na:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1351487,79a9644c0503c789aee3d1e0588ee433.html

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Wyszukiwarka