Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2022-08-11
Zamknięcie
2022-09-06
Grupa Azoty Polyolefins (Polimery Police)
Zakup analizatora termicznego dla Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 922 968 300 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

zaprasza do złożenia Oferty w postępowaniu pn.: „Zakup analizatora termicznego dla Grupa Azoty Polyolefins S.A.”

Termin składania Ofert upływa 06.09.2022 r.  o godz. 12:00

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia Oferty na:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1366190,15709f91e692401d9be1efb338b615f6.html

Wszelkie pytania związane z treścią SIWZ należy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z działem wsparcia - +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 35 57; e-mail: helpdesk @ logintrade.net

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Wyszukiwarka