Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

17 kwietnia br. Grupy Azoty S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Kołodziejczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A., powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

17.04.2024
Komunikat Zarządu Spółki nt. aktualnej produkcji i sprzedaży polipropylenu

Zarząd Spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A. informuje, że aktualna produkcja polipropylenu w ramach rozruchu instalacji wynosi średnio ponad 800 ton na dobę.  

12.04.2024
Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe ustaliły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres

W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 28 marca br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 26 kwietnia br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.

28.03.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. powołała z dniem 20 marca br. Adama Leszkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

19.03.2024
Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisała z instytucjami finansowymi Umowę Zmieniającą do umowy dotyczącej finansowania projektu Polimery Police

W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 29 lutego br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku,  dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do  27 marca br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.

29.02.2024
Komunikat dotyczący wystąpienia aktywności pochodni na terenie Projektu Polimery Police

Grupa Azoty Polyolefins S.A. informuje, że 27 lutego br. na terenie projektu Polimery Police miało miejsce kontrolowane spalanie węglowodorów na pochodni. Wzmożona aktywność flary charakteryzuje się efektem świetlnym widocznym z dużej odległości, któremu towarzyszy również efekt dźwiękowy. W niektórych przypadkach, oprócz płomienia widoczny jest również czarny dym. Powstawanie czarnego dymu wynika z niewystarczającej ilości dodawanej pary wodnej, zapobiegającej jego tworzeniu się, podczas gwałtownego większego, chwilowego, nieprzewidzianego (awaryjnego) napływu węglowodorów na flarę. Trwa to kilka pierwszych minut, do czasu podania odpowiedniej ilości pary. Podczas normatywnej pracy instalacji, kiedy mamy do czynienia ze stabilnym bądź też  zaplanowanym zrzutem węglowodorów, para jest dodawana jednocześnie lub z wyprzedzeniem, powodując brak towarzyszącego spalaniu czarnego dymu.

28.02.2024
Wyszukiwarka