Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Spokojnych świąt Bożego Narodzenia
Grupa Azoty życzy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, wielu radosnych chwil oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2019.
21.12.2018
WPŁYNĘŁY OFERTY NA WYBÓR WYKONAWCY KOMPLEKSU „POLIMERY POLICE”
Projekt „Polimery Police” jest realizowany zgodnie z planem – to najważniejsze przesłanie płynące z konferencji prasowej, która odbyła się 20 listopada.
27.11.2018
Grupa Azoty przejęła COMPO EXPERT
Grupa Azoty nabyła 25.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, w Niemczech – właściciela COMPO EXPERT. Wykonanie umowy oraz zamknięcie transakcji jest konsekwencją spełnienia się wszystkich warunków zawieszających zawartych w umowie sprzedaży.
26.11.2018
KANAŁ POLICKI ZOSTANIE POGŁĘBIONY
11 października 2018 roku Urząd Morski podpisał umowę na pogłębienie Kanału Polickiego, co pozytywnie wpłynie na realizację projektu "Polimery Police". Zakończenie prac zostało przewidziane na koniec 2020 r.
12.10.2018
PODPISANO POROZUMIENIE O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG NAUKOWO-BADAWCZYCH POMIĘDZY PDH POLSKA S.A. A WYDZIAŁEM TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ.
W dniu 25 września 2018 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zostało podpisane Porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie świadczenia usług naukowo-badawczych pomiędzy PDH Polska S.A. a Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej.
25.09.2018
DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 R. ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA PRASOWA DOTYCZĄCA OMÓWIENIA POSTĘPU PRAC W PROJEKCIE POLIMERY POLICE
Dnia 20 września 2018 r. w siedzibie Grupy Azoty Zakłady Chmiczne "Police" S.A. odbyła się konferencja prasowa poświęcona omówieniu postępów praw w Projekcie Polimery Police.
20.09.2018
Wyszukiwarka