Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kodeks antykorupcyjny

Grupa Azoty Polyolefins S.A. w sposób odpowiedzialny, transparentny i zgodny z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi prowadzi działalność gospodarczą.

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości poszczególnych procesów Spółka przyjęła w 2019 r. Kodeks antykorupcyjny”, który został oparty o zasadę „Zero tolerancji dla Korupcji”.

Tym samym Spółka informuję, że nie toleruje żadnych zachowań korupcyjnych, a dzięki konsekwentnemu przestrzeganiu zapisów kodeksu, buduje środowisko pracy oparte na zaufaniu.

Wyszukiwarka