Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Zmiany w Zarządzie Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. w dniu 14 października 2022 roku podjęła decyzję o odwołaniu z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Marka Czyża.

14.10.2022
Projekt Portu Police z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Wśród projektów wybranych do dofinansowania przez Unię Europejską znalazł się projekt zgłoszony przez Port Police, który jest częścią Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Projekt „Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności Portu Police” obejmuje m.in. budowę węzła kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police. 

11.10.2022
Grupa Azoty Polyolefins S.A. wspiera rodziny z Ukrainy

Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisała z Powiatem Polickim umowę darowizny w wysokości stu osiemdziesięciu tysięcy złotych. Kwota zostanie przeznaczona na remont i wyposażenie piętnastu lokali mieszkalnych dla uchodźców wojennych z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy. Na terenie i pod opieką Powiatu Polickiego znajduje się obecnie osiemdziesiąt osób, które do tej pory zamieszkują pokoje hotelowe. Koszt pobytu uchodźców pokrywa ze swoich środków Powiat Policki.

04.10.2022
Grupa Azoty Polyolefins S.A. zawarła umowę dotyczącą kompleksowej usługi utrzymania ruchu z Grupą Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Przedmiotem Umowy jest kompleksowe utrzymanie ruchu fabryki budowanej w ramach projektu pn. „Polimery Police", tj. kompleksu petrochemicznego w Policach, składającego się z: Instalacji PDH, Instalacji PP, Terminalu Przeładunkowo - Magazynowego, Instalacji Pomocniczych oraz Infrastruktury Logistycznej PP wraz ze wszystkimi urządzeniami, infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu oraz wszelkimi innymi elementami koniecznymi do jego prawidłowej eksploatacji.

20.09.2022
Spotkanie Grupy Azoty z Generalnym Wykonawcą inwestycji Polimery Police

16 września 2022 r. przedstawiciele Grupy Azoty spotkali się z władzami generalnego wykonawcy projektu Polimery Police, firmy Hyundai Engineering Co., Ltd. Podczas spotkania omówiono aktualne zaawansowanie prac w budowie nowej fabryki i gazoportu.

16.09.2022
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu spółki „Grupa Azoty Polyolefins” S.A. z siedzibą w Policach (Polska) przy ul. Kuźnickiej 1.

26.04.2022
Wyszukiwarka