Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kodeks antykorupcyjny

Grupa Azoty Polyolefins S.A. w sposób odpowiedzialny, transparentny i zgodny z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi prowadzi działalność gospodarczą. Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości poszczególnych procesów Spółka przyjęła „Kodeks antykorupcyjny”, który został oparty o zasadę „Zero tolerancji dla Korupcji”.

Tym samym informujemy, że w Grupie Azoty Polyolefins, nie są tolerowane żadne zachowania korupcyjnie, a dzięki konsekwentnemu przestrzeganiu zapisów „Kodeksu antykorupcyjnego”, buduje środowisko pracy oparte na zaufaniu. Poniżej przedstawiamy treść Kodeksu antykorupcyjnego obowiązującego w naszej Spółce

Wyszukiwarka