Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zintegrowane systemy zarządzania

Celem strategicznym Spółki jest zapewnienie sukcesu operacyjnego i biznesowego projektu inwestycyjnego „Polimery Police” według przyjętych założeń oraz w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z międzynarodowymi standardami ISO.

Zintegrowany System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o:

  • wdrożony w 2018 r. System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015,
  • wdrożony w 2020 r. System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015 i System Zarządzania BHP, zgodny z wymaganiami normy ISO 45001:2018.

Uzyskane Certyfikaty potwierdzają spełnienie wymagań powyższych standardów w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji „Polimery Police” w sposób efektywny oraz zgodny z wymaganiami interesariuszy, zapewniający bezpieczeństwo pracowników i wykonawców, przy poszanowaniu środowiska:

  • Certyfikat nr CSJ/1106/2021 poświadczający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015;
  • Certyfikat nr CSSB/1106/2020 poświadczający wdrożenie i stosowanie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z   normami PN-EN ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018.

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania odpowiada obecnemu charakterowi i spektrum działania Spółki, ukierunkowanym na realizację projektu inwestycyjnego. Po przekształceniu Spółki w operatora zakres systemu zostanie zmieniony i dostosowany do nowego rodzaju prowadzonej działalności.

Wyszukiwarka